Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Free Access.

Generering av luftvägsepitelcell luft-vätskegränssnittskulturer från mänskliga pluripotenta stamceller
 
Click here for the English version

Generering av luftvägsepitelcell luft-vätskegränssnittskulturer från mänskliga pluripotenta stamceller

Article DOI: 10.3791/63882-v
June 14th, 2022

Chapters

Summary June 14th, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De senaste framstegen inom humaninducerade pluripotenta stamcellsdifferentieringsprotokoll möjliggör stegvis härledning av organspecifika celltyper. Här ger vi detaljerade steg för underhåll och expansion av iPSC-härledda luftvägsbasalceller och deras differentiering till ett mucociliärt epitel i luft-flytande gränssnittskulturer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter