Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Brug af Drosophila S2-celler til levende billeddannelse af celle division
 
Click here for the English version

Brug af Drosophila S2-celler til levende billeddannelse af celle division

Article doi: 10.3791/60049
August 23rd, 2019

Summary August 23rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Celle inddelinger kan visualiseres i realtid ved hjælp af fluorescently mærkede proteiner og tidsforskudt mikroskopi. Ved hjælp af protokollen præsenteres her, kan brugerne analysere celle division timing dynamik, mitotisk spindel samling, og kromosom kongresssion og adskillelse. Defekter i disse hændelser efter RNA-interferens (RNAi)-medieret gen-Knockdown kan vurderes og kvantificeres.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter