Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Visualisera Astrocytmorfologi med Lucifer gula Jontofores
 
Click here for the English version

Visualisera Astrocytmorfologi med Lucifer gula Jontofores

Article DOI: 10.3791/60225
September 14th, 2019

Chapters

Summary September 14th, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Astrocyter är morfologiskt komplexa celler, exemplifieras av deras flera processer och buskiga territorier. För att analysera deras utarbetade morfologi presenterar vi ett tillförlitligt protokoll för att utföra intracellulära Lucifer gula Jontofores i lätt fixerad vävnad.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter