Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Subcellulär fraktionering av primära kroniska Lymfocytiska leukemiceller för att övervaka nukleär/Cytoplasmatisk protein handel
 
Click here for the English version

Subcellulär fraktionering av primära kroniska Lymfocytiska leukemiceller för att övervaka nukleär/Cytoplasmatisk protein handel

Article DOI: 10.3791/60426-v
October 23rd, 2019

Chapters

Summary October 23rd, 2019

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll möjliggör optimering och efterföljande effektiv generering av nukleära och cytoplasmiska fraktioner från primära kroniska lymfocytiska leukemiceller. Dessa prover används för att bestämma protein lokalisering samt förändringar i protein handel som sker mellan kärn-och cytoplasmiska fack vid cell stimulering och läkemedelsbehandling.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter