Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Forenklet omvendt genetikk metode for å gjenopprette rekombinant rotavirus uttrykke reporter proteiner
 

Forenklet omvendt genetikk metode for å gjenopprette rekombinant rotavirus uttrykke reporter proteiner

Article doi: 10.3791/61039
April 17th, 2020

Summary April 17th, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Generering av rekombinant rotavirus fra plasmid DNA gir et viktig verktøy for studiet av rotavirusreplikasjon og patogenese, og utvikling av rotavirusuttrykksvektorer og vaksiner. Her beskriver vi en forenklet omvendt genetikk tilnærming for å generere rekombinant rotavirus, inkludert stammer som uttrykker fluorescerende reporter proteiner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter