Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Sondering av ytelektrokemisk aktivitet hos nanomaterial med hjälp av ett hybridmikroskopscanningselkemiskt mikroskop (AFM-SECM)
 
Click here for the English version

Sondering av ytelektrokemisk aktivitet hos nanomaterial med hjälp av ett hybridmikroskopscanningselkemiskt mikroskop (AFM-SECM)

Article DOI: 10.3791/61111-v
February 10th, 2021

Chapters

Summary February 10th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Atomkraftmikroskopi (AFM) i kombination med scanning av elektrokemisk mikroskopi (SECM), nämligen AFM-SECM, kan användas för att samtidigt förvärva högupplöst topografisk och elektrokemisk information om materialytor i nanoskala. Sådan information är avgörande för att förstå heterogena egenskaper (t.ex. reaktivitet, defekter och reaktionsplatser) på lokala ytor av nanomaterial, elektroder och biomaterial.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter