Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

This content is Open Access.

Modell för akut njurskada inducerad av Cisplatin hos vuxna zebrafiskar
 
Click here for the English version

Modell för akut njurskada inducerad av Cisplatin hos vuxna zebrafiskar

Article doi: 10.3791/61575
May 15th, 2021

Summary May 15th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver förfarandena för att inducera akut njurskada (AKI) hos vuxna zebrafiskar med cisplatin som ett nefrotoxiskt medel. Vi detaljerade stegen för att utvärdera reproducerbarheten av tekniken och två tekniker för att analysera inflammation och celldöd i njurvävnad, flöde cytometri respektive TUNEL, respektive.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter