Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Horisontella Hippocampal skivor av mushjärnan
 
Click here for the English version

Horisontella Hippocampal skivor av mushjärnan

Article DOI: 10.3791/61753-v 09:04 min
September 22nd, 2020

Chapters

Summary September 22nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna artikel syftar till att beskriva ett systematiskt protokoll för att erhålla horisontella hippocampal hjärnskivor hos möss. Syftet med denna metodik är att bevara integriteten hos hippocampal fibervägar, såsom perforantvägen och det mossiga fiberområdet för att bedöma dentate gyrus relaterade neurologiska processer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter