Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Fabrikasjon av magnetiske plattformer for mikron-skala organisering av sammenkoblede nevroner
 
Click here for the English version

Fabrikasjon av magnetiske plattformer for mikron-skala organisering av sammenkoblede nevroner

Article DOI: 10.3791/62013
July 14th, 2021

Chapters

Summary July 14th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette arbeidet presenterer en nedenfra-og-opp-tilnærming til prosjektering av lokale magnetiske krefter for kontroll av nevronisk organisering. Nevronlignende celler lastet med magnetiske nanopartikler (MNPer) er belagt på toppen og styres av en mikromønstret plattform med vinkelrett magnetisering. Også beskrevet er magnetisk karakterisering, MNP cellulært opptak, celle levedyktighet og statistisk analyse.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter