Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

This content is Open Access.

Plattformsinkubator med rörlig XY-scen
 
Click here for the English version

Plattformsinkubator med rörlig XY-scen: En ny plattform för implementering av snabbfotokemisk oxidation av proteiner i celler

Article DOI: 10.3791/62153
May 17th, 2021

Chapters

Summary May 17th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En ny statisk plattform används för att karakterisera proteinstruktur och interaktionsplatser i den inhemska cellmiljön med hjälp av en proteinavtrycksteknik som kallas snabb fotokemisk oxidation av proteiner (IC-FPOP).

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter