Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Fibroblast härledd mänsklig konstruerad bindväv för screeningapplikationer
 
Click here for the English version

Fibroblast härledd mänsklig konstruerad bindväv för screeningapplikationer

Article DOI: 10.3791/62700-v
August 20th, 2021

Chapters

Summary August 20th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Presenteras här är ett protokoll för att generera konstruerade bindväv för en parallell kultur av 48 vävnader i en multi-well plate med dubbla poler, lämplig för mekanistiska studier, sjukdom modellering och screening applikationer. Protokollet är kompatibelt med fibroblaster från olika organ och arter och exemplifieras här med mänskliga primära hjärtfibblaster.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter