Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Hvordan beregne og validere inter-hjernesynkronisering i en fNIRS Hyperscanning Study
 
Click here for the English version

Hvordan beregne og validere inter-hjernesynkronisering i en fNIRS Hyperscanning Study

Article DOI: 10.3791/62801-v
September 8th, 2021

Chapters

Summary September 8th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dynamikken mellom koblede hjerner av individer har i økende grad blitt representert ved inter-hjernesynkronisering (IBS) når de koordinerer med hverandre, for det meste ved hjelp av samtidige registreringssignaler fra hjerner (nemlig hyperskanning) med fNIRS. I fNIRS hyperskanningsstudier har IBS ofte blitt vurdert gjennom WTC-metoden (wavelet transform coherence) på grunn av fordelen med å utvide tidsserier til tidsfrekvensrom der svingninger kan sees på en svært intuitiv måte. Den observerte IBS kan valideres ytterligere via permutasjonsbasert tilfeldig sammenkobling av studien, partneren og tilstanden. Her presenteres en protokoll for å beskrive hvordan man får tak i hjernesignaler via fNIRS-teknologi, beregner IBS gjennom WTC-metoden og validerer IBS ved permutasjon i en hyperskanningsstudie. Videre diskuterer vi de kritiske problemene ved bruk av metodene ovenfor, inkludert valg av fNIRS-signaler, metoder for forhåndsbehandling av data og valgfrie parametere for beregninger. Oppsummert er bruk av WTC-metoden og permutasjonen en potensielt standard rørledning for å analysere IBS i fNIRS hyperskanningsstudier, noe som bidrar til både reproduserbarhet og pålitelighet av IBS.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter