Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

En fluorescensbasert analyse av membranpotensial for funksjonell studie med høy gjennomstrømning av to endogene ionekanaler i to epitelcellelinjer
 
Click here for the English version

En fluorescensbasert analyse av membranpotensial for funksjonell studie med høy gjennomstrømning av to endogene ionekanaler i to epitelcellelinjer

Article DOI: 10.3791/63528-v 06:59 min June 22nd, 2022
June 22nd, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver en metode for studier av elektrogene membranproteiner ved å måle endringer i membranpotensial. Denne analysen gir en plattform for funksjonell avlesning av flere ionekanaler endogent uttrykt i epitelcellelinjer.

Tags

Denne måneden i JoVE utgave 184
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter