Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

En fluorescensbaserad analys av membranpotential för funktionell studie med hög kapacitet av två endogena jonkanaler i två epitelcellinjer
 
Click here for the English version

En fluorescensbaserad analys av membranpotential för funktionell studie med hög kapacitet av två endogena jonkanaler i två epitelcellinjer

Article DOI: 10.3791/63528-v 06:59 min June 22nd, 2022
June 22nd, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en metod för studier av elektrogena membranproteiner genom att mäta förändringar i membranpotential. Denna analys ger en plattform för funktionell avläsning av flera jonkanaler endogent uttryckta i epitelcellinjer.

Tags

Denna månad i JoVE nummer 184
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter