Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

This content is Free Access.

Snabb, kostnadseffektiv, enzymfri passage av humana pluripotenta stamceller på feederceller genom etylendiamintetraättiksyramedierad vidhäftning
 
Click here for the English version

Snabb, kostnadseffektiv, enzymfri passage av humana pluripotenta stamceller på feederceller genom etylendiamintetraättiksyramedierad vidhäftning

Article DOI: 10.3791/63788-v 07:21 min July 7th, 2023
July 7th, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

För att undvika de begränsningar som är förknippade med enzymatisk eller mekanisk passage av humana embryonala stamceller (hESC) och humana inducerade pluripotenta stamceller (hiPSCs) odlade på feederceller, har vi etablerat en snabb, effektiv, kostnadseffektiv, högavkastande metod för att skörda hESC eller hiPSC-kolonier som upprätthålls på ett matarcellskikt av humana förhudsfibroblaster med hjälp av EDTA-medierad dis-vidhäftning.

Tags

Passage humana pluripotenta stamceller matarceller etylendiamintetraättiksyra disvidhäftning feederfri kultur primat tillstånd differentieringskapacitet skörd kulturer kalciumkelator EDTA mekanisk skörd enzymatisk skörd HESC-linjer humana förhudsfibroblaster
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter