Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Bestemmelse av termiske grenser for dyreplankton ved bruk av varmeblokk
 
Click here for the English version

Bestemmelse av termiske grenser for dyreplankton ved bruk av varmeblokk

Article DOI: 10.3791/64762-v 07:16 min November 18th, 2022
November 18th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen illustrerer bruken av kommersielt tilgjengelige komponenter for å generere en stabil og lineær termisk gradient. Slik gradient kan da brukes til å bestemme den øvre termiske grensen for planktoniske organismer, spesielt virvelløse larver.

Tags

Biologi utgave 189 dødelig temperatur kritisk termisk maksimum øvre termiske grenser global oppvarming varmestress marine virvelløse larver
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter