Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Ultrastrukturell lokalisering av endogen LC3 med korrelativ ljuselektronmikroskopi på snitt
 
Click here for the English version

Ultrastrukturell lokalisering av endogen LC3 med korrelativ ljuselektronmikroskopi på snitt

Article DOI: 10.3791/65067-v 11:53 min March 31st, 2023
March 31st, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för optimerad korrelativ ljuselektronmikroskopi baserad på endogen, fluorescerande märkning som ett verktyg för att undersöka lokaliseringen av sällsynta proteiner i relation till cellulär ultrastruktur. Kraften i detta tillvägagångssätt demonstreras genom ultrastrukturell lokalisering av endogent LC3 i svältande celler utan Bafilomycin-behandling.

Tags

Biologi utgåva 193 Korrelativ ljuselektronmikroskopi Autofagiska organeller Elektronmikroskopi Fluorescensmikroskopi Autofagiproteiner Autofagosomer CLEM LC3-märkning Lysosomal surgörning Autolysosomer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter