Klinik Bakımı Fuar Süreci elde Görsel ve Anlatı Yöntemlerle

* These authors contributed equally
Medicine
JoVE Journal
Medicine
AccessviaTrial
 

Summary

Bu yazıda, klinik bakım, kronik sağlık sorunları olan yaşayan hastalar için adil bir süreç ulaşmak klinik bilgi boşlukları aydınlatmak, daha iyi tedavi ilişkiler kurma ve iyileşmesi için hasta-merkezli hedefleri ve olanakları belirlemek için yenilikçi bir görsel yaklaşım göstermektedir (photovoice ya da fotoğraf ortaya çıkarma) .

Cite this Article

Copy Citation | Download Citations | Reprints and Permissions

Lorenz, L. S., Chilingerian, J. A. Using Visual and Narrative Methods to Achieve Fair Process in Clinical Care. J. Vis. Exp. (48), e2342, doi:10.3791/2342 (2011).

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the english version. For other languages click here.

Abstract

The Institute of Medicine, kalite geliştirme önemli bir alan olarak hasta-merkezcilik hedeflemiştir. Hasta-merkezcilik önemli bir boyutu, hasta değerleri, tercihleri ​​ve ihtiyaçları ifade saygı. Ancak, bu anlayış kazanıyor ve klinik ortamda kaliteli bakım için tercüme özgü yaklaşımlar eksiktir. Hasta bir perspektif kalite basit bir kavram değil ama en iyi beş boyutu açısından anlaşılır: teknik sonuçlar; karar verme etkinliği; olanaklar ve rahatlık; bilgi ve duygusal destek ve genel hasta memnuniyeti. Hastanın bakış açısıyla merkezi süreçlerin kalite ve iyi sonuçlar elde etmek için hayati önem dikkate almadan, tıbbi sonuçları üzerinde bir odak bu beş yönlü bir bakış açısı sonuçları kalitesini dikkate almak durumunda. Bu çalışmada, klinik ortamlarda adil bir süreç kavramını uygulamak için savunuyorlar. Rolleri ve sorumlulukları ile ilgili beklentiler ayarı ve bir çekirdek planının uygulanması ve devam eden değerlendirme, hasta ile tanı sorunları ve tedavileri keşfetmek için, kararların gerekçesini açıklayan ortak bir yaklaşım kullanarak adil bir süreç gerektirir. Fuar süreci, klinik ortamda ve gelişmekte olan sağlık hedefleri ve stratejileri çalışma içine hasta uzmanlık getirerek kapıyı açar. Bu yazıda, klinik çalışma ile elde edilen beyin hasarı sağ kurtulanlar ve kronik sağlık sorunları olan yaşayan adil bir süreç ulaşmak için photovoice veya fotoğraf ortaya çıkarma olarak adlandırılan, yenilikçi bir görsel yaklaşım adım resimde bir adım sağlar. Klinik ortamda bu görsel araç ve yöntemleri uygulamak, hasta-sağlayıcı iletişimi artıracak; hasta ve zaman içinde ilerleme destek değerlendirilmesi; zorlukları tanımlamak, güçlü, hedefleri ortakları ve stratejileri olarak meşgul. Hastaların klinik etkileşim içine hayatlarının görsellerin getirmek için sorma, klinik bilgi boşluklarını aydınlatmak için, beyin hasarı gibi kronik sağlık sorunu olan yaşayan hastaların daha iyi tedavi ilişkiler kurma ve iyileşmesi için hasta-merkezli hedefleri ve olanakları belirlemek. Burada gösterilen süreç edinilmiş beyin hasarı, akıl hastalığı, fiziksel engelli gibi kronik koşulları ile yaşayan insanlar ile çalışan klinisyenler, (birinci basamak hekim, rehabilitasyon terapistleri, nörologlar, neuropsychologists, psikolog, ve diğerleri) tarafından kullanılabilir, HIV / AIDS, madde kötüye kullanımı ya da post-travmatik stres, ve hasta ve aile üyeleri ya da bakıcıların yukarıda açıklanan türleri için destek grupları liderleri tarafından.

Protocol

1. Giriş:

Kalite Chasm Geçişi, 2001 yılında Tıp Enstitüsü (IOM) kalite ve sağlık raporu, iyileştirme için hedeflenen bir alan hasta-merkezcilik, ya da hastanın hastalık ve sağlık deneyimi. Hasta-merkezcilik önemli bir boyutu, hasta değerleri, tercihleri ​​ve ifade ihtiyaçlarına saygı. Ancak IOM rapor sağlayıcıları hastalarının değerleri, tercihleri ​​ve ifade ihtiyaçlarını anlamak için adımlar atmaya nasıl belirtmek vermedi. Ayrıca klinik bakım kalitesinin artırılması için hastanın bakış açısı ile ilgili gelecekteki anlayış çevirmek için nasıl rehberlik sağlamak. Klinik karşılaşmada oluşturması ve hastaların değerleri, tercihleri, kalite ve sağlık uçurum geçen ihtiyaçlarını ifade öğrenmeye başvurmaları gerekmektedir. Güncel sağlık uygulamaları rehberlik tıbbi modeli sağlayıcıları hastalıkları tedavi etmek için yol açmıştır. Sağlık adil bir süreç üzerinde kurulmuş bir model bize hastaları tedavi etmek için yardımcı olabilir.

Kişi-merkezli bakım elde etmek için, klinisyenler, evde ve tedavi önerileri kendi toplumları içinde kalarak hasta hayatını ve çalışmalarını anlamak gerekir. Tıbbi bakım modeli, çevre, hastaların iyileşmek için harekete geçmelidir içermez. , Bakım kalitesi ve iyileşme süreci hasta açısından içermez. Sıradan tıbbi model, hasta-merkezli bakım bir sorundur.

Hasta bir bakış açısıyla, kaliteli basit bir kavram değil ama en iyi beş boyutu açısından anlaşılabilir: yaşam kalitesi açısından teknik sonuçlar; karar verme sağlığı için etkili yolları açısından verimlilik, konfor ve rahatlık, bilgi ve duygusal destek ( ilişkiler) ve genel hasta memnuniyeti (Chilingerian 2004). Bu beş yönlü bir kavram hastanın bakış açısıyla kaliteli Şekil 1'de gösterilmiştir: Star kalitesi, hasta merkezli bir bakış.

Şekil 1
Şekil 1: Star kalitesi, hasta merkezli bir görünüm . (Chilingerian 2004)

Bu sonuçlara ulaşmada hayati önem taşıyan süreçler dikkate almadan, hastanın tıbbi sonuçları üzerinde bir odak perspektif sonuçları kalitesini dikkate almak durumunda. Kim ve Mauborgne (1997), şirketlerin adil bir süreç seminal çalışmada, insanlar sonuçları hakkında bakım ama onlar bu sonuçlar üretmek için kullanılan süreçleri daha da önem yerleştirmek ve onların bakış açılarını duydum olduğunu hissetmek istiyorum kaydetti. 19 şirketleri ile Kim ve Mauborgne araştırma, örgütsel süreçler, tutum, davranış ve performans arasında doğrudan bir bağlantı bulundu. Olarak gösterildiği gibi, Kim ve Mauborgne, prosedürel adalet, adil bir süreç şeklinde olduğunu iddia güven ve bağlılık, gönüllü işbirliği, ve beklentileri aştı açar.

Şekil 2
Şekil 2 performansı (Kim ve Mauborgne, 1997; Harvard Business School'da Yayıncılık izni ile kullanılır) iki tamamlayıcı yollar.

Fuar Süreci ve Klinik Bakımı

Klinik bakım, adil bir süreçtir hasta sağlayıcı bir etkileşim oluşur. Kavramsal olarak, adil bir süreç, gelişmekte olan sağlık hedefleri ve stratejileri çalışma içine hastanın uzmanlığı getiren kapı açılır. Van der Heyden ve ark (2005) adil bir süreç bazı temel unsurları açıklar. Tanı konular, tedaviler, ve tedaviler listesinde keşfetmek ve daraltmak için klinisyen ve hasta çalışma, ayarlanan kararları için gerekçe, açıklamak gibi adil bir süreç, sorunların bir çerçeveleme hastanın durumu analiz için bakım süreci hasta yürütmektedir hasta sağlayıcı rolleri ve sorumlulukları ile ilgili beklentiler ve prognostik değerlendirme ve karşılıklı öğrenme yönünde bir göz ile bir bakım planı uygulamak.

Hasta-sağlayıcı bir etkileşim içinde, adil bir süreç ilişkiler ve güven oluşturur. Fuar süreci doğrusal değil, dairesel, hastalar ve sağlık sorunları araştırmak ve çözüm bulmak için birlikte çalışma gibi derin nişan, keşif ve açıklama aynı anda ve herhangi bir sırada ortaya çıkabilir. Her etkileşim, karşılıklı öğrenme ve nişan için yeni bir fırsat olur.

Adil bir süreç modeli sağlık ilişkileri üzerinde duruluyor. Bu model ile, "normal" kalite iyileştirme çözümleri hasta ile daha fazla zaman, ya da örneğin performans teşvikleri marjinal değişiklikler mutlaka yararlı değildir. Aksine, sağlayıcı-hasta ilişkisini geliştirmek ve etkileşim içine farklı bir uzmanlık getirerek farkı ne yapabilir. Şekil 3 klinikte hasta-sağlayıcı bir etkileşim içinde adil bir süreç beş element, adil bir süreç bir model sunaral bakım.

Şekil 3
Şekil 3 hasta-sağlayıcı etkileşim (Van der Heyden, Blondel, & Carlock, 2005, Chilingerian 2006; Lorenz, 2007) adil bir süreç beş element.

Beyin Hasarı hastalar için Bakım Fuarı Süreci uygulanması: Diyalog ve Katılım özendirilmesi

Toplam 650 beyin ile ilgili bozukluklar vardır; birlikte kombine neredeyse tüm diğer hastalıklar (Boyle, 2001) daha uzun vadeli sağlık maliyetleri ve hastaneye yatış yıl ve hesap başına 50 milyon Amerikalı etkiler. Edinilmiş beyin hasarı, bilişsel, fiziksel, duygusal ya da bağımsız bir işleyişi (Sherry 2006) bozulma sonucu beyin herhangi bir yaralanma. Travmatik beyin hasarı (TBI) kafasına bir künt travma, veya elektrik çarpmasına yol açtığı bir yaralanma. ABD'de her yıl 1,4 milyon yeni TBIs acil servis teşhis ve $ 48 - $ 56 milyar (Langlois ve ark, 2004) bir yıllık maliyeti tabi. Tahminen 5,3 milyon Amerikalı (nüfusun yaklaşık yüzde 2) TBI engelli yaşıyor ve her yıl 80.000 ila 90.000 kişi (Langlois ve ark, 2005; Langlois ve ark, 2004). Sayıları katılmak. Başka bir 5 milyon Amerikalı, inme (ACBIS kitap) nedeniyle beyin hasarı ile yaşıyoruz. Şekil 4 Yıllık insidans oranı (TBI) görüldüğü gibi, multipl skleroz, omurilik yaralanması, HIV / AIDS ve meme kanseri daha TBI her yıl daha fazla Amerikalı etkiler.

Şekil 4
Şekil 4 Yıllık insidansı (TBI)

Çalışmak ve topluluk, sosyo-ekonomik durumu, ve kendilik algısı (Chamberlain katılmak için esenlik, benlik saygısı, yeteneği beyin hasarı, duygusal, psiko-sosyal, ve fiziksel, bilişsel işlevler, sağ kalanların yaşamının birçok yönünü etkileyecektir. , 2006; NIH, 1998). Herhangi bir beyin hasarı, bilinç kaybı kısa olduğunu belirterek, "hafif" olarak teşhis bile, ciddi, uzun vadeli sonuçları olabilir. Örneğin, beyin hasarı kurtulanların işleme beyinlerini hız, odaklanma ya da konsantre sorun ve kısa süreli bellek sorunları yavaşlamış olabilir ve bu zorlukları kolayca sinirli hale gelir. Bunlar, kolay yorulma, çalışma yeteneklerini isabet eden. Afazi de dahil olmak üzere, iletişim sorunları (Levin ve ark 2007) bir sorun olabilir . Genellikle, farklı olduklarını ve yaralanma görünmez içinde hiç olmadığı kadar hasta aynı görünüyor. Şekil 5 Koşu buz üzerinde katılımcının bakış açısı şu bir beyin hasarı ile yaşamak nasıl bir şey olduğunu bir örnek sağlar:

Şekil 5
Şekil 5 buz üzerinde çalıştırmak için çalışıyor gibi

Klinik bir perspektiften bakıldığında, beyin hasarı, kafa karıştırıcı olabilir. Orada herhangi bir çerez kesici çözümleri ve her hastanın yaralanma ve iyileşme farklıdır. Kalite tedavi planları bireye uyarlayarak demektir. Ancak beyin hasarı bilişsel zorluklar durumlarına yansıtmak için hastaların yeteneklerini etkileyebilir, önemli bilgiler hatırlıyorum ve klinik ortamda iletişim. Bu sorunlar, hastalık ve sağlık kendi deneyimlerini beyin yaralanmalı hastalarda bakış açılarını anlamak için yaratıcı bir yaklaşım gerektirir. Beyin yaralanmalı hastalarda, hayatlarını yansıtacak durumlarına fotoğraf çekmek ve kendi zorlukları ve güçlü iletişim kurmak için onların fotoğraflarını kullanmak sorma adil eylem sürecinin bir örnektir.

Yerlilere Deneyimi anlamak için Visual Yöntemlerle

Görsel yöntemler kullanılır ve halk sağlığı bağlamlarda (Lorenz ve Kolb 2009; Wang ve Burris 1997) daha fazla ve daha yaygın olarak kabul edilmektedir. Görsel yöntemler vaka çalışması araştırma (Yin 2003) sık sık kullanılan ve hastalık deneyim soruşturma (2010b Lorenz, Berland 2007; Radley ve Taylor, 2003; Zengin, Gordon ve Chalfen 2000). Sosyal bilimler veri olarak kabul görsel imge, çizimler, fotoğraflar, video, grafikler ve haritalar (. Oakley ve ark 1995 Guillemin, 2004) sayılabilir. Görsel yöntemler olan hastalarda destek iletişim bilişsel işleme hızı ve afazi (Levin ve ark 2007) yavaşladı. Bu hastalar, böylece istatistiki verileri kullanarak ve kendi sorunlarını, kendi sağlık ve sağlık daha fazla hastanın katılımı (Entwistle, Tritter ve Calnan 2002) teşvik ölçmek klinik yöntemleri tamamlayıcı, duygu keşfetmek ve uyandırmak için teşvik edebilir. Böyle bir fotoğraf ortaya çıkarma ve photovoice Katılımcı görsel yöntemler hasta klinik ortamda kendi uzmanlık getirmek ve klinisyenler öğretmek (Lorenz 2010a; Chalfen ve Zengin 2004) izin verir.

Bazı hastaların deneyimsel bilgi kaçınılmaz olarak sınırlıdır ve b gerektiğini savunuyorlare tıbbi bilgisi (2003 öncesinde) ile eşit koydu. Ancak, hastalık ve hastalık profesyonel anlayışlar da sınırlıdır ve hastaların kendi sağlık ve sağlık anlayışlar ile birlikte göz önüne alınması gerekir. Katılımcı görsel yöntemler kullanarak klinik bakım iç içe olduğu geniş bir bağlamda bir anlayış oluşturmak, hekimler ve hastalar (2009 Lorenz ve Kolb) hem de uzmanlık entegre bilgi paylaşılan bir vücut geliştirmek için bir yoldur.

Örneğin, nöropsikolog George Prigatano (1989) uzun hastalarının yaşıyoruz anlamak için klinisyenler için çağrıda bulundu ve hastaların gerçek yaşamları izolasyonu tedavi planlarının geliştirilmesi planı, alaka düzeyini azaltabilir iddia etti. Kendini video bantlanmış bir rehabilitasyon görevi gerçekleştirirken, Prigatano o kendisi ve yaralanma hakkında nasıl hissettiğini bir resim çizmek için sordum. Soruluyor kızgın ve üzgün bir beyin hasarı olan bir hasta ile çalışma Şekil 4'te sunulan bu çizim oluşturma, hastanın korkularını tartışmak ve Dr. Prigatano ile olumlu bir terapötik ilişki kurma izin ve kısmen Bu video günlük kağıt açıklanan çalışma ve prosedür esin kaynağı oldu.

Şekil 6
Şekil 6 beyin hasarı kurtulan tarafından Çizim. George P. Prigatano ve Daniel L. Schacter (1991) tarafından düzenlenen "Klinik ve teorik konuların beyin hasarı sonrası açığının Bilinci", Oxford University Press, Inc Page.112, Şekil 7-1 izni tarafından el www.oup . com .

2. Olgu Sunumu:

Bu çalışmada gösterildiği prosedürü ile 2006 ve 2007 yılları arasında 20 yaş ve 60 yaş arasındaki 14 yetişkin beyin hasarı kurtulanlar: altı travmatik beyin yaralanmalı hastalarda Spaulding Rehabilitasyon Hastanesi ve sekiz üyeden bir beyin hasarı kurtulan destek ile ayakta tedavi hizmetlerine erişimde grubu.

Spaulding Rehabilitasyon Hastanesi katılımcıların altı tüm travmatik beyin yaralanması ve Lorenz ile çalışmaya başlamadan önce bir yıl yaklaşık yaralandı. Üç erkek ve üç kadın. Bir erkek ve iki kadın, 20 ila 26 yaşları arasında bir erkek ve bir kadın, 40 ila 50 yaş arası, ve bir erkek 58 yaş arası. Birkaç çalışmanın zamanda önceden yetenekleri kurtarma hakkında umutlu; iki farklı kapasitelerde eğer önceki eğitim ya da çalışmak için geri döndü.

Çalışmanın klinik işbirlikçisi Spaulding Rehabilitasyon Hastanesi üst düzey bir konuşma patolog, içerme / dışlama kriterleri (Hagen, 1997) gibi bilişsel İşlevsellik Ölçeği Düzeyleri (Değişiklik) Revize Ranchos Los Amigos katılımcı puanları kullanarak önerdi. Ölçekli "maksatlı ve uygun" "hayır yanıtı" (Seviye I) (Seviye X) on düzey bilişsel işlevler tanımlar. Klinisyenler Seviye VII tanısı genellikle bağımsız taşınmasını beklenen katılım için bir cut-off olarak kullanın. : Bilişsel VII kısa, kişilerin

 1. onlar ve onlar yerde konuşan kişiye yönelik kalır;
 2. minimal yardımı ile en az 30 dakika görev katılmak;
 3. yeni öğrenme için en az denetim gerektirir;
 4. yeni öğrenme taşınmasını göstermek;
 5. başlatmak ve tanıdık, kişisel ve ev rutin tamamlamak için değil, yaptıklarını ne sığ hatırlama olabilir adımları gerçekleştirmek ve rutin ev ve toplum faaliyetleri güvenlik için asgari denetim gerektirir.

Şekil 7 İşlevsellik Ölçeği (Değişiklik) Bilişsel Düzeyleri Revize 10 Ranchos Los Amigos gösterir ve onları açıklar.

Şekil 7
Şekil 7 Ranchos Los Amigos İşlevsellik Ölçeği (Değişiklik) Bilişsel Düzeyleri (Hagen, 1997).

Destek grubu katılımcıların: İki proje başlamadan önce, üç ya da dört yıl yaralandı, dört çalışmadan önceki 8 ve 17 yaş arası yaralandı ve iki 25 yıl daha önce de yaralandı. Altı travmatik beyin yaralanması kalmış ve iki beyin tümörleri kalmış. Katılımcılar, 40 ila 60 yaşında yaş arasında değişiyordu; beş kadın ve üç erkek. Tüm beyin hasarı Özürlü yaşıyoruz.

Destek grubu katılımcılar için, içerme / dışlama kriterleri:

 1. destek grubu üyeliği;
 2. katılmak ilginç;
 3. yeteneği ve aktivite etik kurallara uymak için istekli;
 4. tüm destek grubu photovoice toplantılara katılmak işlemek için yetenek ve istekli.

3. Prosedür:

Photovoice Severa vardırl adımlar, Şekil 8 A Photovoice Yol gösterildiği gibi. Bireysel hastalar, klinisyenler ilk birkaç adımları kullanın. Destek grupları, tüm adımları kullanılıyor olabilir.

Şekil 8
Şekil 8 A Photovoice Yolu (Lorenz, 2010a).

Adım 1: görsel bir araştırmacı olmayı hasta Engage

Şekil 9
Şekil 9, görsel bir araştırmacı öğrenme Simge

Bu adımın amacı, fotoğraf çekme atama hastanın meşgul ve hastanın kendi yaşam görsel bir araştırmacı olmanın etik parametreler anlamasını sağlamak için.

Atama açıklayınız. Hasta, katılmak ya da değil kabul etmek ücretsiz. Etik kaygılar tartışın: mülk sahibinin izni olmadan hiçbir resim, diğer insanların kendi izni olmadan hiçbir resim, yasadışı faaliyetleri hiçbir resim, ödün durumlarda insanların hiçbir resim. Bir fotoğraf ya da diğer görsel alarak cevap vermek hasta için bir soru veya sorular tartışın. Örnek sorular şunlardır:

 1. Beyin hasarı ile yaşamak nasıldır?
 2. Ne benim yaşam ya da toplum içinde beyin hasarı benim kurtarma bana yardım etti?
 3. Beyin hasarı kurtarma yavaşladı?
 4. Ben beyin hasarı yaşayan diğer insanlara anlatmak için ne istiyor?
 5. Nasıl hayat, şu anda daha önce nasıl dan farklı? Iyi olan nedir? Kötüsü nedir?
 6. Gelecek için umutları nelerdir? Ne beni oraya yardımcı olabilir?

Hasta bir dergi varolan bir fotoğraf veya resim getirebilir açıklayın, yeni bir fotoğraf çekmek ve getirmek, bir baskı ya da dijital dosya veya atama soru veya sorular cevap verecek yeni bir çizim, kolaj, ya da diğer sanat eserleri yaratmak Hastanın bakış açısıyla.

Biri, kişinin hayatında olumlu bir şey ve olumsuz bir şey: en az iki görüntü isteyin.

Görüntüleri somut bir sorun (örneğin, bir yığın evrak veya doldurulacak formlar) ya da (örneğin eski bir kendi kendine veya diğer insanlara bağlantısız hissi gibi) duyguları için bir metafor olabilir açıklayın. Şekil 10 Örnek fotoğraf, somut bir konu ve duyguları için bir metafor Şekil 11 Örnek fotoğraf sağlanan her bir örnek, tartışın. Metaforik bir görüntünün bir örnek için Şekil 5 Bkz.

Şekil 10
Şekil 10 örnek fotoğraf somut bir konu.

Şekil 11
Şekil 11, duygular için bir metafor örnek fotoğraf (Lorenz, 2010C) .

Hastanın olası fotoğraf konular ve nedenleri belli bir fotoğraf çekmek neden kaydetmek için bir dizüstü bilgisayar kullanmak için teşvik edin.

Rol resmi aktivite. Fotografik bir konu gibi davranırlar. Fotoğraf çekmek ve neden onlar bir fotoğraf çekmek için istiyorum neden açıklamak için hasta isteyin. Rolü gerektiği şekilde birkaç kez oynuyor.

Itibariyle 12 Simge Şekil görülen fotoğraf alarak atama, hasta kendi çalışacak kendi fotoğraf çekmek veya başka bir şekilde bir sonraki oturumda görüşmek için iki resim (biri pozitif ve negatif), üreten.

Şekil 12
Şekil 12 fotoğraf çekme atama Simge

Adım 3 fotoğraf çekme atama ve görüntüleri tartışın

Şekil 13
Şekil 13 tartışma adım Simge

Hastanın fotoğrafını çekmek için nasıl bir şey olduğunu sorun. Kolay oldu mu? Zor oldu mu? O fotoğraf çekmeye neden herkes sormak mı? Hasta, herkes kendi fotoğraf çekmek için izin ister mi?

Onun iki görüntü göstermek için hasta isteyin. Her birini dikkatle (Becker, 1986) bakın. Ne görüyorsunuz? Görüntü anlamına gelebilir ne düşünüyorsunuz?

S / o bu görüntüler aldı ya da seçilen neden hasta isteyin. Ona ne demek? Ona ne anlamına gelir?

Görüntülerin kendi perspektifinden ele alalım. Hastanın onları alarak istediği her şeyi görüntüleri gördünüz mü? Saygılı ve meraklı bir şekilde, siz de anlatmaktır. Görüntü ne güçlü aydınlatılmış? Hangi kimlerdir?

Görüntüleri tarafından dile getirilen olası bir terapötik hedef tartışın. Hasta bu hedefe ulaşmak yardımcı olmak için olası stratejileri tartışmak.

Aski düşününng hastanın sonraki oturumu için bir ya da iki görüntü getirmek. Kamera ile cevap vermek mümkün soruları şunları içerebilir:

 1. Eve kez bu hedefe nasıl hissettiniz?
 2. Neden size hedefe doğru ilerleme oldu?
 3. Ne ilerlemeyi engellemiştir?
 4. Eğer hedefe ulaşmak için yardımcı olabilecek bazı stratejiler nelerdir?

Klinik ortamda fotoğraf çekmek ve tartışmak terapötik ittifak kurma süreci desteklemek için görünüyorsa, Adım 2 ve 3 ile devam etmektedir. Alternatif olarak, zaman içinde de hayatını hastanın karşı karşıya olduğu sorunları ve olumlu şeyler anlamak için arada bir yol olarak kullanabilirsiniz.

4. Sonuç:

Hastaların klinik ortamda hayatlarını görsellerini getirmek için sorma, klinik bilgi boşluklarını aydınlatmak için, beyin hasarı gibi kronik sağlık sorunu olan yaşayan hastaların daha iyi tedavi ilişkiler kurma ve iyileşmesi için hasta-merkezli hedefleri ve olanakları belirlemek. Bu video makalede gösterilen süreç tarafından kullanılabilir

 1. , kronik sağlık sorunu olan yaşayan hasta ile çalışma birinci basamak hekimlerinin;
 2. konuşma patologlar edinilmiş beyin hasarı kurtulanlar ve başkalarıyla birlikte çalışma, iş uğraşı terapistleri, fiziksel terapistler, hemşireler gibi rehabilitasyon klinisyenler;
 3. nörologlar, nöropsikolog ve potansiyel olarak edinilmiş beyin hasarı gibi kronik koşulları ile yaşayan hastalar ile çalışan diğer kişilerin;
 4. psikologlar ve diğer akıl hastalığı veya diğer kronik benzer koşulları yaşayan insanların çalışma;
 5. Yukarıda tarif edilen hastalar ve aile üyeleri ya da diğer bakıcılar türleri için destek grupları liderleri.

Fotoğraf inanç ve varsayımlara meydan okuyan bir "yıkıcı teknoloji" olarak görülebilir olmasına rağmen, yeni bir klinik metodoloji haline gelebilir. Hastalarda hesapları hastalar ve klinisyenler hedeflerine nasıl belirlemek için ucuz, basit bir yol olabilir miydi?

Discussion

Katılımcılar, ortaklar haline ve klinik ortamda kendi yaşamış deneyimi aranır "co-uzman" bir rol rol oynamaya sadece hastanın gerçekten beyin hasarı ve deneyim ile ilgili bakım ile yaşamak nasıl bir şey olduğunu bilebilir. Ayrıca, birçok beyin hasarı kurtulanlar için sağlık hedefi kurtarma değil, şifa gibi görünür. Kurtarma yaralanma öncesi durumuna geri dönmek için bir arzu anlamına gelir. Yeni yaralı hastaların yaralanmaları kurtarmak için umut olabilir, ancak uzun vadeli sağ kurtulanların, onların önceki durumuna geri dönmek mümkün olmayacağını kabul etmiş. Bunlar bilişsel, fiziksel, duygusal ve hatta ruhsal (Lorenz, 2010a) olarak iyileşme görüyoruz. Onlar yaralanma hatta uzun yıllar sonra, zaman içinde ilerlemeye devam ettiğini algılarız. Hayatlarının fotoğraflarını tartışılması endişe kişi-merkezli alanları belirlemek ve zaman içinde hasta ilerleme tanımak ve takdir etmek, hastalar ve klinisyenler yardımcı olabilir.

Klinik bakım için adil bir süreç başvuran hastaların derin deneyimini geliştirmiş olabileceği şekilde keşfetmek, tüm klinik kararların gerekçesini anlamak ve bunların rol ve sorumluluk kabul ilgileniyoruz demektir. Fuar süreci rehabilitasyon stratejilerine uygun ve onların şifa ilerleme harekete geçmeye hasta motivasyonu harekete geçirir. Sağlayıcıları klinik bakım için adil bir süreç uyguladığınızda, hasta ve sağlık personelinin beklentileri ve hedefleri daha uyumlu olabilir. Fotoğraf etkileşimin odağı haline gelir ve deneyim ve yapı ilişkileri keşfetmek hastanın yanı sıra profesyonel yürütmektedir. Terapötik ilişki gelişmiş olabilir. Ayrıca, Kim ve Mauborgne modele göre, tutum ve davranış değişiklikleri sonucunda geliştirilmiş sonuçlara yol açabilir.

Adil bir süreç ile, klinik etkileşim gücü, hastaların duydukları olduğunu hissediyorum daha dengeli bir hale gelebilir. Fotoğraflar tartışın ve anlamları hastaların sadece sorunun değil çözümün bir parçası olmak için yardımcı olabilir. Kameralar kullanarak adil bir süreç ulaşmak için tek yol değildir ve bu, her hasta ya da her klinisyen için bir yaklaşım değildir. Bu, hastalar meşgul, zor koşullar altında iletişimi geliştirmek ve kişi merkezli bakım ulaşmak için bir araç ve yöntem.

Disclosures

Ilk yazar, tıp fakülteleri ve diğer eğitim mekanları ile photovoice ve fotoğraf ortaya çıkarma eğitimler vermektedir. Ikinci yazar ifşa etmek için hiçbir şey vardır.

Acknowledgments

Biz, bu kağıt için neden çalışma katılan Spaulding Rehabilitasyon Hastanesi ile Framingham, MA veya ayakta tedavi hizmetleri erişen "Amazing" Beyin Hasarı Survivor Destek Grubu üyeleri, 14 beyin yaralanmalı hastalarda teşekkür ederiz. Harçlar ve diğer destek çalışmaları için Sosyal Politika Heller Okulu'nda Sağlık Politikası Massachusetts Beyin Hasarı Derneği, Massachusetts Rehabilitasyon Komisyonu Eyalet çapında Sağlık Sakatlık Programı ve Sağlık Araştırma ve Kalite Schneider Enstitüleri Ajansı tarafından temin edilmiştir ve Yönetimi, Brandeis Üniversitesi doktora eğitim bursu ile sağlık hizmetleri araştırma ve politika analizi.

References

 1. Berland, G. The view from the other side Patients, doctors, and the power of a camera. The New England Journal of Medicine. 357, 2533-2536 (2007).
 2. Boyle, P. J. The decade of the brain. The Park Ridge Center for Health, Faith, and Ethics [Internet]. (1998).
 3. Chalfen, R., Rich, M. Applying visual research: patients teaching physicians through visual illness narratives. Visual Anthropology Review. 20, 17-30 (2004).
 4. Chamberlain, D. J. The experience of surviving traumatic brain injury. Jurnal of Advanced Nursing. 54, 407-417 (2006).
 5. Chilingerian, J. A. Who has star quality?. Consumer-driven health care: Implications for providers, payers, and policy-makers. Herzlinger, R. E. Jossey-Bass. 443-453 (2004).
 6. Chilingerian, J. A. The discipline of strategic thinking in health care. Managing and leading in the allied health professions. Jones, R., Jenkins, F. Radcliffe Publishing. Abingdon, UK. 191-226 (2006).
 7. Entwistle, V., Tritter, J. Q., Calnan, M. Researching experiences of cancer: the importance of methodology. European Journal of Cancer Care. 11, 232-2337 (2002).
 8. Guillemin, M. Understanding illness: Using drawings as a research method. Qualitative Health Research. 14, 272-289 (2004).
 9. Hagen, C. Ranchos Los Amigos cognitive levels of functioning scale (revised). Malkmus, D., Durham, P., Stenderup, K. Ranchos Los Amigos Hospital. Dallas, Texas. (1997).
 10. Institute of Medicine. Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century. National Academy Press. Washington, DC. (2001).
 11. Kim, W. C., Mauborgne, R. Fair process: Managing in the knowledge economy. Harvard Business Review. 75, 65-75 (1997).
 12. Langlois, J. A., Rutland-Brown, W., Thomas, K. E. The incidence of traumatic brain injury among children in the United States - Differences by race. Journal of Head Trauma Rehabilitation. 20, 229-238 (2005).
 13. Langlois, J. A., Rutland-Brown, W., Thomas, K. E. Traumatic brain injury in the United States: Emergency Department Visits, Hospitalizations, and Deaths. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control. Atlanta, GA. (2004).
 14. Levin, T., Scott, B. M., Borders, B., Hurt, K. Aphasia talks: Photography as a means of communication, self-expression and empowerment in persons with aphasia. Topics in Stroke Rehabilitation. 14, 72-84 (2007).
 15. Lorenz, L. S. Brain injury survivors: Narratives of rehabilitation and healing. Disability in Society. Berger, R. Lynne Rienner Publishers, Inc.. Boulder. (2010).
 16. Lorenz, L. S. Discovering a new identity after brain injury. Sociology of Health & Illness. 32, 862-879 (2010).
 17. Lorenz, L. S. Visual metaphors of living with brain injury: Exploring and communicating lived experience with an invisible injury. Visual Studies. 25, 210-223 (2010).
 18. Lorenz, L. S., Kolb, B. Involving the public through participatory visual methods. Health Expectations. 12, 262-274 (2009).
 19. Lorenz, L. S., Kolb, B. Doing your own PhotoVoice project: A guide. Brainline [Internet]. Brainline. Available from: http://www.brainline.org/multimedia/presentations/photovoice/Photovoice_Facilitators_Guide.pdf (2009).
 20. Using fair process to cross the quality and health care chasm: Eliciting the perspective of traumatic brain injury survivors. Lorenz, L. S. 13th Annual NRSA Trainees Research Conference, 2007 June 2, Orlando, Fl, US Department of Health and Human Services, Agency for Healthcare Research and Quality. (2007).
 21. National Institutes of Health. Rehabilitation of persons with traumatic brain injury. Consensus development conference statement, National Institutes of Health. (1998).
 22. Oakley, A., Bendelow, G., Barnes, J., Buchanan, M., Husain, O. A. N. Health and cancer prevention: Knowledge and beliefs of children and young people. British Medical Journal. 310, 1029-1033 (1995).
 23. Awareness of deficit after brain injury: Clinical and theoretical issues. Prigatano, G. P., Schacter, D. L. Oxford University Press. New York and Oxford. (1991).
 24. Prigatano, G. P. Work, love, and play after traumatic brain injury. Bulletin of the Menninger Clinic. 53, 414-431 (1989).
 25. Prior, L. B. elief knowledge and expertise: the emergence of the lay expert in medical sociology. Sociology of Health & Illness. 25, 41-57 (2003).
 26. Radley, A., Taylor, D. Images of recovery: a photo-elicitation study on the hospital ward. Qualitative Health Research. 13, 77-99 (2003).
 27. Heyden, L. B. V. ander, Blondel, C., Carlock, R. S. Fair process: Striving for justice in family business family business. Family Business Review. 18, 1-21 (2005).
 28. Rich, M., Lamola, S., Gordon, J., Chalfen, R. Video intervention/prevention assessment: A patient-centered methodology for understanding the adolescent illness experience. Journal of Adolescent Health. 27, 155-165 (2000).
 29. Sherry, M. If I only had a brain: Deconstructing brain injury. Routledge. New York, NY and London, England. (2006).
 30. Wang, C., Burris, M. A. Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. Health Education & Behavior. 24, 369-387 (1997).
 31. Yin, R. Case study research, design and methods. Sage. London. (2003).

Comments

0 Comments


  Post a Question / Comment / Request

  You must be signed in to post a comment. Please sign in or create an account.

  Usage Statistics