Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Betydelsen av korrekt proteinkoncentration för kinetik och affinitet Bestämning i struktur och funktion Analys
 
Click here for the English version

Betydelsen av korrekt proteinkoncentration för kinetik och affinitet Bestämning i struktur och funktion Analys

Article doi: 10.3791/1746
March 17th, 2010

Summary March 17th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi tillämpar etikett-fri analys av proteininteraktioner använda Biacore X100 för struktur och funktion analys av bindning av flera mutanter cystatin B till papain genom kinetiska karakterisering. Kalibrering-fria koncentrationen analys (CFCA) mäter koncentrationen av protein med bibehållen bindande aktivitet utan behov av en standardkurva. Vi visar att en bekräftelse av koncentrationer med CFCA ökar tillförlitligheten i den kinetiska analysen och att kinetiska konstanter tillförlitligt kan bestämmas, även om aktiviteten av ett rekombinant protein minskar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter