Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Encyclopedia of Experiments
Encyclopedia of Experiments: Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

In Vivo Elektroporering

 
Click here for the English version

In Vivo Elektroporering: En platsspecifik metod för att transfekt zebrafisk

Article

Transcript

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

- Placera först en bedövad fisk med den dorsala sidan vänd uppåt i en förtorkad svamp. Före elektroporering, injicera genetiskt material i målvävnaden, i detta fall en del av förhjärnan som kallas telencefalon.

Tryck nu elektroderna försiktigt mot huvudet och administrera flera pulser av elektrisk ström. Strömmen skapar tillfälliga porer i plasmamembranet av elektroporerade celler och gör dem genomsläppliga. Strömmen underlättar också rörelsen av negativt laddade partiklar, såsom DNA-uttrycksplasmider eller RNAi oligonukleotider som finns i omgivningen, in i cellerna.

- Täck fisken telencephalon med en liten mängd ultraljud gel. För elektroporering av det plasmid-injicerade djuret, ta bort svampen från utmatningsuppsättningen och sänk ned elektrodspetsarnas inre sida i ultraljudsgelen. Placera sedan fiskhuvudet mellan elektroderna, med den positiva elektrodenhuvudets ventrala sida och den negativa elektrodendorsalsidan. är klara.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter