Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Registrerade Bioimaging av nanomaterial för diagnostiska och terapeutiska övervakning
 
Click here for the English version

Registrerade Bioimaging av nanomaterial för diagnostiska och terapeutiska övervakning

Article DOI: 10.3791/2459-v 17:17 min December 9th, 2010
December 9th, 2010

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bioimaging metoder som används för att bedöma cell biodistribution av nanopartiklar är tillämpliga för terapeutiska och diagnostiska övervakning av nanoformulated föreningar. De metoder som beskrivs här är känsliga och specifika när de bedöms av histologiska coregistration. De metoder som ger en translationell väg från gnagare till människa.

Tags

Smittskyddsinstitutet neuroradiologiska mus magnetisk resonanstomografi magnetisk resonans spektroskopi
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter