Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Multiplex PCR och Omvänd Linje Blot Hybridisering analys (mPCR / RLB)
 
Click here for the English version

Multiplex PCR och Omvänd Linje Blot Hybridisering analys (mPCR / RLB)

Article DOI: 10.3791/2781
August 6th, 2011

Chapters

Summary August 6th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En billig, hög genomströmning metod för samtidig detektering av upp till 43 molekylära mål beskrivs. Tillämpningar av mPCR / RLB inkluderar mikrobiell skriva och detektering av flera patogener från kliniska prover.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter