Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

En PCR-baserad Genotypning för att skilja mellan vildtyp och prydnadsväxter Variationer av Imperata cylindrica
 
Click here for the English version

En PCR-baserad Genotypning för att skilja mellan vildtyp och prydnadsväxter Variationer av Imperata cylindrica

Article DOI: 10.3791/3265
February 20th, 2012

Chapters

Summary February 20th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi erbjuder en kostnadseffektiv och snabb molekylär genotypning protokoll som använder olika specifika PCR-primers som riktar DNA-sekvens skillnader inom kloroplasten trnL-F spacerområdet att skilja mellan sorter av

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter