Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

This content is Open Access.

Utbyggnad av embryonala och vuxna neurala stamceller genom
 
Click here for the English version

Utbyggnad av embryonala och vuxna neurala stamceller genom

Article DOI: 10.3791/4093 19:46 min
October 6th, 2012

Chapters

Summary October 6th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Styra expansionen av somatiska stamceller är en viktig faktor som hämmar deras studier och användning i terapi. Här beskriver vi ett system för att temporärt kontrollera neurala stamceller expansion under utveckling och vuxen ålder, vilket kan användas för att öka antalet neuroner genereras i mushjärna.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter