Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En Laser-inducerad musmodell av kronisk okulär hypertension för att karaktärisera synfel
 
Click here for the English version

En Laser-inducerad musmodell av kronisk okulär hypertension för att karaktärisera synfel

Article DOI: 10.3791/50440
August 14th, 2013

Chapters

Summary August 14th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kronisk okulär hypertension induceras med laserfotokoagulation av trabekelverket i mus ögon. Den intraokulära trycket (lOP) är förhöjd i flera månader efter laserbehandling. Minskningen av synskärpa och kontrastkänslighet av försöksdjur övervakas med användning av optomotor testet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter