Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Gavaging vuxna zebrafisk
 
Click here for the English version

Gavaging vuxna zebrafisk

Article doi: 10.3791/50691
August 11th, 2013

Summary August 11th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den ökande användningen av zebrafisk som en djurmodell kräver utveckling av effektiva metoder för leverans av kända mängder av föreningar och lösningar. Den sondmatning förfarande som beskrivs nedan medger oral tillförsel av exakta volymer av lösning pålitligt, säkert och effektivt för vuxna zebrafisk.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter