Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Funktionell Förhör av Adult Hypothalamic neurogenes med Focal Radiological Hämning
 
Click here for the English version

Funktionell Förhör av Adult Hypothalamic neurogenes med Focal Radiological Hämning

Article DOI: 10.3791/50716-v 11:45 min November 14th, 2013
November 14th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Funktionen för vuxna födda nervceller däggdjurs förblir ett aktivt område för utredning. Joniserande strålning hämmar uppkomsten av nya nervceller. Med hjälp av datortomografi-guidad fokal bestrålning (CFIR), kan tredimensionella anatomiska inriktning på specifika neurala stamceller populationer nu användas för att bedöma den funktionella rollen av vuxen neurogenes.

Tags

Neurovetenskap neurala stamceller (NSCs) kroppsvikt strålbehandling bild-Guided metabolism energiomsättning neurogenes Cell Proliferation neurovetenskap bestrålning radiologisk behandling dator-tomografi (CT) imaging Hypothalamus Hypothalamic proliferativ Zone (HPZ) Median Eminence (ME) smådjurs Radiation Research Platform (SARRP)
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter