Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Använda ögonrörelser för att utvärdera de kognitiva processerna som är involverade i textförståelse
 
Click here for the English version

Använda ögonrörelser för att utvärdera de kognitiva processerna som är involverade i textförståelse

Article DOI: 10.3791/50780
January 10th, 2014

Chapters

Summary January 10th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här artikeln beskriver hur man använder ögonspårningsmetoder för att studera de kognitiva processer som är involverade i textförståelse. Beskrivningar av ögonspårningsutrustning, hur man utvecklar experimentella stimuli och procedurrekommendationer ingår. Den information som presenteras kan tillämpas på de flesta studier med verbala stimuli.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter