Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kultur av isolerat Floor Plate Tissue och produktion av konditionerat medium för att bedöma funktionella egenskaper hos golvplatta utgivna Signaler
 
Click here for the English version

Kultur av isolerat Floor Plate Tissue och produktion av konditionerat medium för att bedöma funktionella egenskaper hos golvplatta utgivna Signaler

Article doi: 10.3791/50884
February 11th, 2014

Summary February 11th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Golvplattan är en viktig struktur för utvecklings ryggmärgen, ger diffunderbara signaler till stamceller och differentierande neuroner. Vi beskriver en metod för att tillverka golvplatta medium, för att tillämpa den på färsk ryggmärgsvävnad, och att bedöma konsekvenserna på proteiner av intresse med biokemi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter