Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Zemin Plaka yayımlanan Sinyalleri fonksiyonel özelliklerini değerlendirmek için klimalı ortamda İzole Zemin Plaka Doku ve Üretim Kültürü
 
Click here for the English version

Zemin Plaka yayımlanan Sinyalleri fonksiyonel özelliklerini değerlendirmek için klimalı ortamda İzole Zemin Plaka Doku ve Üretim Kültürü

Article doi: 10.3791/50884
February 11th, 2014

Summary February 11th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Zemin plakası, omurilik gelişmekte atalarıdır yayılabilir sinyalleri veren ve ayırt nöronların önemli bir yapıdır. Biz, zemin plakası klimalı ortam üretmek için taze omurilik dokusu uygulamak için, ve biyokimya ile ilgi proteinler üzerinde sonuçlarını değerlendirmek için bir yöntem açıklanmaktadır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter