Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Identifiera protein-proteininteraktion i
 
Click here for the English version

Identifiera protein-proteininteraktion i

Article DOI: 10.3791/50968 10:36 min December 5th, 2013
December 5th, 2013

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drosophila är känd för sin kraftfulla genetisk manipulation, men inte för dess lämplighet för djupgående biokemisk analys. Här presenterar vi ett TAP-baserat förfarande för att identifiera samverkande partners av något protein av intresse från flugan hjärnan. Detta förfarande kan eventuellt leda till nya vägar för forskning.

Tags

Biochemistry , GAL4/UAS system transgen Tandemaffinitetsrening protein-proteininteraktion proteomik
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter