Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Submillisecond Conformational Förändringar i Proteiner lösas genom fototermisk Beam Nedböjning
 
Click here for the English version

Submillisecond Conformational Förändringar i Proteiner lösas genom fototermisk Beam Nedböjning

Article DOI: 10.3791/50969
February 18th, 2014

Chapters

Summary February 18th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här rapporterar vi en tillämpning av den fototermiska strålavböjningsenheten teknik i kombination med en bur kalciumförening, DM-nitrophen att övervaka mikrosekund och millisekund dynamik och energetik av strukturförändringar som är associerade med kalcium association till en neuronal kalciumsensor Nedströms Regulatory Element Antagonist Modulator .

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter