Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

A Novel Lett Skade Paradigm for bruk i Retinal Regeneration Studies in Adult sebrafisk
 
Click here for the English version

A Novel Lett Skade Paradigm for bruk i Retinal Regeneration Studies in Adult sebrafisk

Article DOI: 10.3791/51017
October 24th, 2013

Chapters

Summary October 24th, 2013

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Flere lette skader protokoller har blitt beskrevet å skade fotoreseptorer og dermed indusere en retinal regenerering respons i voksen sebrafisk. Denne protokollen beskriver en forbedret fremgangsmåte som kan brukes i pigmenterte dyr, og som skader det store flertallet av stang-og kjegle fotoreseptorer tvers av hele netthinnen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter