Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.

Moleküler Konformatörlerin ve Kümelerin Mekansal Ayrımı
 
Click here for the English version

Moleküler Konformatörlerin ve Kümelerin Mekansal Ayrımı

Article DOI: 10.3791/51137-v 10:37 min January 9th, 2014
January 9th, 2014

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Moleküler ışında bulunan farklı konformatörlerin veya kümelerin mekansal olarak ayrılmasını sağlayan bir teknik sunuyoruz. Elektrostatik bir saptırıcı, türleri kütle-dipol moment oranlarına göre ayırmak için kullanılır ve bu da tek bir konformatör veya küme stoichiometry'nin gaz fazlı topluluklarının üretimine yol açtı.

Tags

Fizik Sayı 83 Kimya Fiziği Fiziksel Kimya Moleküler Fizik Moleküler ışınlar Lazer Spektroskopisi Kümeler
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter