Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Optimalisering og utnyttelse av
 

Optimalisering og utnyttelse av

Article doi: 10.3791/51204
April 19th, 2014

Summary April 19th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Transient proteinproduksjon i Nicotiana anlegg basert på vakuum-infiltrering med Agrobacteria bærer utskytnings vektorer (tobakk mosaikkvirusbasert) er en rask og økonomisk metode for å produsere vaksineantigener og terapeutiske proteiner. Vi forenklet prosedyre og forbedret mål akkumulering ved å optimalisere forholdene for bakterier dyrking, valg av vertsarter, og co-introdusere RNA silencing dempere.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter