Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Live-Imaging av
 
Click here for the English version

Live-Imaging av

Article DOI: 10.3791/51756
July 7th, 2014

Chapters

Summary July 7th, 2014

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen detaljer en strømlinjeformet metode som brukes til å gjennomføre levende celle bildebehandling i sammenheng med en intakt larve hjernen. Live-cell imaging-tilnærminger er uvurderlig for studiet av asymmetriske nevrale stamceller divisjoner samt andre nevrogene og utviklingsprosesser, konsekvent avdekke mekanismene som tidligere ble oversett.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter