Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Påvisning af humant leukocyt antigen Biomarkører i Breast Cancer hjælp Label-fri biosensorteknologi
 
Click here for the English version

Påvisning af humant leukocyt antigen Biomarkører i Breast Cancer hjælp Label-fri biosensorteknologi

Article doi: 10.3791/52159
March 24th, 2015

Summary March 24th, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Intakte klasse I HLA / peptid-komplekser udgydt af kræftceller, der repræsenterer en potentiel relevant cancer biomarkør. Ved hjælp label-free sensor teknologi og T-celle-receptor efterligner monoklonale antistoffer, påvisning af skur MIF / HLA-A * 02: 01 komplekser i MDA-MB-231 cellesupernatanter, tilsat humant serum og patientens plasma påvises, muliggør udvikling af en ny cancer diagnostisk platform.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter