Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Indirekte Immunfluorescens på Frosne Deler av Mouse melkekjertler
 
Click here for the English version

Indirekte Immunfluorescens på Frosne Deler av Mouse melkekjertler

Article doi: 10.3791/53179
December 1st, 2015

Summary December 1st, 2015

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den indirekte immunfluorescens protokoll beskrevet i denne artikkelen, tillater påvisning og lokalisering av proteiner i musebrystkjertelen. En komplett fremgangsmåte er gitt for å fremstille melkekjertlene prøver, for å utføre immunhistokjemi, å avbilde vevssnittene ved fluorescens mikroskopi, og å rekonstruere bilder.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter