Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Open Access.

Syntese av Programmerbar Hoved-kjeden Flytende-krystallinske Elastomers bruke et to-trinns Tiol-akrylat Reaction
 
Click here for the English version

Syntese av Programmerbar Hoved-kjeden Flytende-krystallinske Elastomers bruke et to-trinns Tiol-akrylat Reaction

Article doi: 10.3791/53546
January 19th, 2016

Summary January 19th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En ny metode er presentert for å syntetisere og program hoved-kjeden flytende krystallinske elastomerer ved anvendelse av kommersielt tilgjengelige start monomerer. Et bredt spekter av termomekaniske egenskaper ble skreddersydd ved å justere mengden av tverrbindingsmiddel, mens aktiverings resultatene var avhengig av mengden av påført belastning i løpet av programmeringen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter