Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Analys av zebrafisk njure utveckling med Time-lapse avbildning med ett dissektionsmikroskop Utrustad för optisk Sektione
 
Click here for the English version

Analys av zebrafisk njure utveckling med Time-lapse avbildning med ett dissektionsmikroskop Utrustad för optisk Sektione

Article DOI: 10.3791/53921
April 7th, 2016

Chapters

Summary April 7th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den metod som beskrivs här tillåter time-lapse analys av organutveckling i zebrafisk embryon genom att använda en fluorescens dissekera mikroskop kan utföra optisk sektionering och enkla strategier för justering för att korrigera fokus och plana drift.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter