Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Borttagning av exogena material från den yttre delen av frysta kärnor för att undersöka forntida biologiska samhällen hyste Inside
 
Click here for the English version

Borttagning av exogena material från den yttre delen av frysta kärnor för att undersöka forntida biologiska samhällen hyste Inside

Article DOI: 10.3791/54091-v 09:06 min July 3rd, 2016
July 3rd, 2016

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kryosfären ger dig tillgång till bevarade organismer som pågått under tidigare miljöförhållanden. Ett protokoll presenteras för att samla in och sanera permafrost kärnor av jordar och is. Frånvaron av exogena kolonier och DNA tyder på att mikroorganismer detekteras representerar materialet, snarare än förorening från borrning eller bearbetning.

Tags

Molecular Biology Permafrost iskärnor mikrobiella samhällen sanering qPCR jord bakterier arkéer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter