Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

İpek Nanopartiküller imalatı ve İlaç Dağıtım Uygulamaları
 

İpek Nanopartiküller imalatı ve İlaç Dağıtım Uygulamaları

Article doi: 10.3791/54669
October 8th, 2016 Usage Statistics

Summary October 8th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nanopartiküller endikasyonlar geniş bir aralığı için ümit vaadeden bir ilaç sağlama sistemlerini ortaya çıkmaktadır. Burada, ters mühendislik ipek böceği ipek kullanılarak ipek nanopartiküller üretmek için basit ama güçlü bir yöntem açıklanmaktadır. Bu ipek nanopartiküller terapötik bir yük ile yüklenen ve daha sonra ilaç dağıtım uygulamaları için keşfedilebilir.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter