Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Rekombinant Proteinuttryck, Kristallisation och Biofysiska Studier av a
 
Click here for the English version

Rekombinant Proteinuttryck, Kristallisation och Biofysiska Studier av a

Article DOI: 10.3791/55576
May 16th, 2017

Chapters

Summary May 16th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bacillusantracis är den obligatoriska patogenen för dödlig inhalationsantrax, så studier av dess gener och proteiner är strikt reglerade. Ett alternativt tillvägagångssätt är att studera ortopologiska gener. Vi beskriver biofysikkemiska studier av en B. antracis ortholog i B. cereus , bc1531, som kräver minimal experimentell utrustning och saknar allvarliga säkerhetsproblem.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter