Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kvantifiering av infra-långsam dynamik för spektral kraft och hjärtfrekvens i sovande möss
 
Click here for the English version

Kvantifiering av infra-långsam dynamik för spektral kraft och hjärtfrekvens i sovande möss

Article DOI: 10.3791/55863
August 2nd, 2017

Chapters

Summary August 2nd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi experimentella och analytiska förfaranden för att beskriva den temporala dynamiken hos neurala och hjärtvariablerna av icke-REM-sömn hos möss, vilket modulerar sömnlöshet mot akustiska stimuli.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter