Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Een vertrouwensprotocol vergemakkelijkt de participatie van kinderen met ASD in elektrofysiologisch onderzoek
 
Click here for the English version

Een vertrouwensprotocol vergemakkelijkt de participatie van kinderen met ASD in elektrofysiologisch onderzoek

Article DOI: 10.3791/55941-v 08:42 min July 31st, 2017
July 31st, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Elektrofysiologisch onderzoek is een belangrijk instrument voor het identificeren van biomarkers van ontwikkelingsstoornissen, waaronder Autism Spectrum Disorders (ASD), maar dataverzameling in deze populaties blijft uitdagend. Dit werk bevat een bekendmakingsprotocol om onderzoek te vergemakkelijken met elektroencefalografie (EEG) om de kans op het verzamelen van EEG-gegevens van kinderen met ASD te verbeteren.

Tags

Neurowetenschappen Autisme ontwikkelingsstoornissen onderzoek EEG-gegevensverzameling visueel schema sociaal vertelling.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter