Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Ett förenklingsprotokoll underlättar barnens deltagande i ASD i elektrofysiologisk forskning
 
Click here for the English version

Ett förenklingsprotokoll underlättar barnens deltagande i ASD i elektrofysiologisk forskning

Article DOI: 10.3791/55941-v 08:42 min July 31st, 2017
July 31st, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Elektrofysiologisk forskning är ett viktigt verktyg för att identifiera biomarkörer av utvecklingsstörningar, inklusive autismspektrumstörningar (ASD), men datainsamling i dessa populationer är fortfarande utmanande. Detta arbete presenterar ett förtrogningsprotokoll som ska åtfölja forskning som innehåller elektroencefalografi (EEG) för att förbättra sannolikheten för att samla EEG-data från barn med ASD.

Tags

Neurovetenskap Utgåva 125 Autism utvecklingsstörningar forskning EEG-datainsamling visuellt schema socialt berättande.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter