Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

En fortrolighetsprotokoll letter barna med ASD i elektrofysiologisk forskning
 
Click here for the English version

En fortrolighetsprotokoll letter barna med ASD i elektrofysiologisk forskning

Article DOI: 10.3791/55941-v 08:42 min July 31st, 2017
July 31st, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Elektrofysiologisk forskning er et viktig verktøy for å identifisere biomarkører av utviklingsforstyrrelser, inkludert autismespektrumforstyrrelser (ASD), men datainnsamling i disse populasjonene er fortsatt utfordrende. Dette arbeidet presenterer en familiarization protokoll som skal ledsage forskning som inkluderer elektroencefalografi (EEG) for å forbedre sannsynligheten for å samle EEG-data fra barn med ASD.

Tags

Neurovitenskap utgave 125 autisme utviklingsforstyrrelser forskning EEG datainnsamling visuell tidsplan sosial fortelling.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter