Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Elektrofizyolojik Araştırmalarda ASD'li Çocukların Katılımını Kolaylaştıran Bir Tanıma Protokolü
 
Click here for the English version

Elektrofizyolojik Araştırmalarda ASD'li Çocukların Katılımını Kolaylaştıran Bir Tanıma Protokolü

Article DOI: 10.3791/55941
July 31st, 2017

Chapters

Summary July 31st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Elektrofizyolojik araştırma, Otizm Spektrum Bozuklukları (ASD) de dahil olmak üzere gelişimsel bozuklukların biyolojik belirteçlerini belirlemek için önemli bir araçtır ancak bu popülasyonlardaki veri toplama zorludur. Bu çalışma ASD'li çocuklardan EEG verilerini toplama olasılığını artırmak için elektroensefalografi (EEG) içeren araştırmalara eşlik eden bir tanımlama protokolü sunmaktadır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter