Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Avancerad konfokalmikroskopi tekniker för att studera Protein-protein interaktioner och kinetik på DNA lesioner
 
Click here for the English version

Avancerad konfokalmikroskopi tekniker för att studera Protein-protein interaktioner och kinetik på DNA lesioner

Article DOI: 10.3791/55999
November 12th, 2017

Chapters

Summary November 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Laser microirradiation är ett användbart verktyg för studier av DNA-reparation i levande celler. En metod för användning av UVA lasrar att framkalla olika DNA lesioner visas. Vi har optimerat en metod för lokal microirradiation som upprätthåller normala cellcykelns; Således, bestrålade celler vidare genom Mitos.

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter