Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.

Syntes och testning av stödd Pt-Cu-fast lösning Nanopartikelkatalysatorer för propandehydrogenering
 
Click here for the English version

Syntes och testning av stödd Pt-Cu-fast lösning Nanopartikelkatalysatorer för propandehydrogenering

Article DOI: 10.3791/56040 10:19 min July 18th, 2017
July 18th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En praktisk metod för syntesen av 2 nm bimetalliska nanopartiklar Pt-Cu-katalysatorer för propandehydrogenering rapporteras här. In-situ -röntgenteknik med synkrotron tillåter bestämning av katalysatorns struktur, vilket vanligen är otillgängligt med användning av laboratorieinstrument.

Tags

Chemistry Bimetallic catalysts nanoparticles propane dehydrogenation Pt-Cu solid solution,
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter